Gebruikersvoorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn opgesteld met betrekking tot het Decathlon GO loyaliteitsprogramma en gelden voor alle deelnemers:

1. Het Decathlon GO loyaliteitsprogramma is strikt bedoeld voor klanten van Decathlon (hierna te noemen: ‘deelnemers’)

2. Het is voor deelnemers niet toegestaan om persoonlijke gegevens en wachtwoorden aan derden te verstrekken.

3. Voor de ontwikkeling en het beheer van het Decathlon GO loyaliteitsprogramma is Decathlon een samenwerking aangegaan met Touch Incentive Marketing B.V. (hierna te noemen: ‘Touch’). Deze partij is tevens verantwoordelijk voor de bestelling (verkoop), betaling en logistieke afhandeling van bestelde artikelen. Decathlon is geen partij bij de koopovereenkomst tussen Touch en een deelnemer aan het Decathlon GO loyaliteitsprogramma.

4. Deelnemers dienen akkoord te gaan met deze algemene gebruikersvoorwaarden en het aanpassen van het wachtwoord bij het voltooien van de registratie.

5. Het Decathlon GO loyaliteitsprogramma is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Decathlon gaat er vanuit dat u bent wie u zegt dat u bent en dat u uw gegevens actueel houdt. Gebruikers mogen slechts één account aanhouden op het Decathlon GO loyaliteitsprogramma. Iedere vorm van verdacht of frauduleus gedrag door deelnemers inzake het Decathlon GO loyaliteitsprogramma levert direct schorsing en/of uitsluiting op van deelname.

6. Decathlon behoudt zich het recht voor om deelnemers direct uit te sluiten van deelname, zonder opgaaf van reden.

7. Deelnemers kunnen via persoonlijke online spaaraccounts punten verdienen op basis van door Decathlon gestelde doelen.

8. Punten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan andere personen of derden.

9. Punten zijn inwisselbaar voor met korting aangeboden artikelen zoals opgenomen in het online Decathlon GO assortiment.

10. Punten zijn niet in te wisselen voor geld.

11. In het bestelproces wordt door Touch gebruik gemaakt van een betaling op basis van iDeal via betaalprovider Mollie. Indien hier een storing optreedt, is Decathlon noch Touch hiervoor aansprakelijk. Eventuele probleemgevallen zullen uiteraard zo adequaat mogelijk worden opgelost.

12. Punten zijn inwisselbaar tot vier maanden na beëindiging van het Decathlon GO loyaliteitsprogramma, afhankelijk van de beschikbaarheid van artikelen in het spaarassortiment. Hierover zullen deelnemers op tijd op de hoogte worden gesteld.

13. Voor inlichtingen over b.v. artikelen in het spaarassortiment en het logistieke proces kunnen deelnemers direct contact opnemen met de Touch helpdesk van het Decathlon GO loyaliteitsprogramma.

14. Definitief bestelde digitale e-tickets en e-vouchers worden op dagelijkse basis (op werkdagen) door Touch in behandeling genomen.

15. Levering van digitale e-tickets en e-vouchers aan het adres van de deelnemer vindt plaats op basis van een e-ticket of e-voucher fulfilment proces.

16. Bestelde e-tickets en e-vouchers worden maximaal binnen dertig (30) minuten verstuurd naar het bekende e-mailadres.

17. In het geval eventueel digitale e-tickets of e-vouchers niet langer leverbaar zijn, wordt dit gecommuniceerd met de deelnemer en vindt een restitutie plaats wanneer punten en het geldbedrag reeds zijn voldaan.

18. Decathlon en Touch zijn niet aansprakelijk voor onvoorziene wijzigingen in het spaarassortiment en/of het niet meer leverbaar zijn van artikelen en/of een eventuele vertraging in de levering van artikelen.

19. Het aanbod van artikelen geldt zolang de voorraad strekt. Zet- en/of drukfouten in de brochure en productomschrijvingen evenals wijzigingen in de afgebeelde artikelen, voorwaarden, puntwaarde en bedragen zijn voorbehouden.

20. Bestelde artikelen worden aan de deelnemer verstrekt. Eventuele fiscale consequenties van de actie en andersoortige claims (van derden) in verband met de artikelen of dit Decathlon GO loyaliteitsprogramma kunnen niet op Decathlon of Touch worden verhaald.

21. Op alle artikelen zijn garantievoorwaarden van de leverancier van het betreffende artikel van toepassing die voldoen aan de wettelijke garantievereisten. Indien dit niet het geval is, neemt Touch de verantwoordelijkheid voor die wettelijke garantievereisten op zich. Veelal zijn de garantievoorwaarden los bijgevoegd of maken deel uit van de originele verpakking. Sommige garantiebewijzen dienen direct aan leveranciers ingezonden te worden om aanspraak op garantie te maken. De deelnemer als ontvanger van het artikel is hier persoonlijk verantwoordelijk voor. Indien een deelnemer gebruik wil maken van de garantie of een artikel wil retourneren, dient er vooraf een e-mail of schriftelijke brief, te worden gestuurd aan de Touch helpdesk van het Decathlon GO loyaliteitsprogramma. Touch neemt aanspraak en/of de retourzending vervolgens in behandeling.

22. Touch zal de artikelen die onder de garantie vallen herstellen of vervangen tegen retournering van de betreffende artikelen voor rekening van Touch. Touch stelt hiervoor een retourformulier ter beschikking op het Decathlon GO loyaliteitsplatform. Hierop dient melding gemaakt te worden van de reden van retourneren. De verzendkosten voor het retourneren van een defect of anderszins niet aan de garantievoorwaarden voldoend product zijn voor rekening van Touch. Voor zover herstel of vervanging niet mogelijk is, is Touch gerechtigd om de koopprijs aan de deelnemer terug te betalen.

23. Een deelnemer heeft het wettelijke recht om een gekocht artikel binnen veertien (14) dagen na aanschaf te retourneren zonder opgave van reden. Touch stelt hiervoor een herroepingsformulier beschikbaar. Er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn op deze herroepingsmogelijkheid.

24. Noch tijdens, noch na de looptijd van het Decathlon GO loyaliteitsprogramma is Decathlon en/of Touch aansprakelijk voor enige schade, enig ongeval of vervolgschade waarmee de deelnemer via het Decathlon GO loyaliteitsprogramma wordt geconfronteerd. Wat daar de oorzaak ook van is. Een en ander zonder afbreuk te doen aan de voor Touch als verkoper geldende wettelijke verplichtingen jegens consumenten.

25. Decathlon behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het Decathlon GO loyaliteitsprogramma te staken en/of deze gebruikersvoorwaarden en/of de producten aan te passen.

26. Naast deze gebruikersvoorwaarden kan Decathlon andere voorwaarden stellen. Deelnemers worden hier dan over geïnformeerd. Indien tevens andere voorwaarden gelden dienen deelnemers die te accepteren om gebruik te kunnen maken van het Decathlon GO loyaliteitsprogramma.

27. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om het gebruik van Decathlon GO mogelijk te maken en met jou te communiceren over het programma. Voor meer informatie, kan je ook onze Privacyverklaring raadplegen.  

Gebruikersvoorwaarden

Heb je een vraag, opmerking of klacht over het Decathlon GO spaarprogramma? Neem dan contact op met de helpdesk van het Decathlon GO spaarprogramma via de volgende contactgegevens:

Decathlon GO spaarprogramma
Escudostraat 2
2991 XV Barendrecht
E-mailadres: info@decathlon-go.nl

Bel je liever? De Decathlon GO helpdesk is van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur bereikbaar via het volgende telefoonnummer: 010-2043083.